KRISTALLI,
Suomen enkeliakatemia- energiatyöskentelyn korkeakoulu ja kansainvälinen ketjuliiketoiminta
Hyvinvointia elämään energiasisustamisella sekä itsensä ja yrityksen tietoisemmalla johtamisella


 
             


 
   Etusivu      Valmennuskoulutukset
 

                                                              TM
SUOMEN ENKELIAKATEMIA- 
energiatyöskentelyn korkeakoulu kouluttaa:
 
 
KRISTALLIJOHTAJAT- VALMENNUSKOULUTUS- työtehtävään valmistuville eri vaiheissa sopimuksen mukaan.
 
Valmennuskoulutus tarjoaa laajemman tietoisuuden avaimet johtajuuteen ja johtamiseen.
Sen arvot koostuvat hyvästä elämänlaadusta, oman/yrityksen arvomaailman tuntemisesta sekä arvojohtajuudesta. 
Henkinen ja hengen johtaminen on avain kaikkiin elämän osa-alueet huomioon ottavaan elämäntapaan. Muutosjohtajuutta tarvitaan monessa työssä tänä päivänä kun ”uudet tuulet puhaltavat” monilla tahoilla. Tarvitaan kykyä löytää tasapainotila ja valmiuksia uudistumiseen, niiden edessä moni hyväkin johtaja on ymmällään, kun kaikki vanhat toimintamallit on jo kokeiltu. 
 
Ymmärryksen laajeneminen ja oman paremman luovuuden löytäminen auttaa kohti parempaa hyvinvointia sekä itsetuntemusta. Tästä seuraa parempaa johtajuutta ja tuloskin paranee, usein työilmapiirin paranemisen ym. myötä.
 
Ryhmän tapaamisilla on mahdollisuus kokea laajennettu energiayhteys ja näin ollen vahvempi tuntemus energioissa sekä tapaamisten mukanaan tuoma kokemuksellisuus.
 
 
KRISTALLIN METODIT OTETAAN HALTUUN 3. OSAISESSA VALMENNUSKOULUKSESSA.
 
(jos haluaa käydä valmentajakoulutuksen on otettava haltuun 1.osan taidot, ja jos valmennuskouluttajaksi on 1-2.osan taidot oltava hallussa, )
 
I. Itsensä johtajuus
2. Valmennettavien valmentaminen ja johtajuus
3. Valmentajakouluttaja(2-vuotta Kristallijohtajana toimisen jälkeen)
 
Jatkuvuus toiminnalle on turvattu lisenssillä ja ketjuliiketoimintasopimuksella. Näin on mahdollisuus luoda itselleen työpaikka Kristalli-brändin yhteyteen ja päästä mukaan alati kasvavaan toimijoiden joukkoon.
 
 
 
KRISTALLISISUSTAJAT-VALMENNUSKOULUTUS- työtehtävään valmistuville eri vaiheissa sopimuksen mukaan.
 
Valmennuskoulutus tarjoaa laajemman tietoisuuden avaimet hyvinvointijohtamisesta,
energiatietoudesta ja tilojen sisustamisesta sekä viihtyisyyden luomisesta.
 
Sen arvot koostuvat terveellisestä rakentamisesta ja viihtyisästä sisustamisesta sekä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin merkityksestä ja vaikutuksista ihmisiin tilassa.
 
Kristallisisustajat voivat omilla toimillaan ja työllään tukea yrityksiä muutoksissaja eri tilanteissa. Lisäksi heidän herkkyystasonsa avulla voidaan löytää ”piileviä vikoja” rakenteissa, ymmärtää epämiellyttäviä tuntemuksia ja aistimuksia eri yhteyksissä ym.
Usein näiden löytymisellä voidaan välttää suuriakin tulevia ongelmia tai jopa katkaista ”epämukavaa kierrettä” joka liittyy tilaan ja toimintaan.
 
Puhumattakaan viihtyisyyden ja muun hyvän luomisesta.
 

 
KRISTALLIN METODIT OTETAAN HALTUUN 1-3. OSAISESSA VALMENNUSKOULUKSESSA.
 
1. Laajemman tietoisuuden avaimet ja itsensä johtaminen
2. Tilan haltuun ottamiseen ja sisustussuunnittelun perusteet
3. Valmentajakouluttaja (2-vuotta Kristallisisustajana toimimisen jälkeen)
 
Jatkuvuus on turvattu lisenssillä ja ketjuliiketoimintasopimuksella. Näin on mahdollisuus luoda itselleen työpaikka Kristalli-brändin yhteyteen ja päästä mukaan alati kasvavaan toimijoiden joukkoon.