KRISTALLI,
Suomen enkeliakatemia- energiatyöskentelyn korkeakoulu ja kansainvälinen ketjuliiketoiminta
Hyvinvointia elämään energiasisustamisella sekä itsensä ja yrityksen tietoisemmalla johtamisella


 
             


 
   Etusivu      Johtajuusvalmennukset
Kristallijohtajat - valmennuksetTueksi yrittäjille ja työnjohdolle sekä yritystoiminnan johtamiseen
 

Kristallijohtajien toimintamalli perustuu herkkyyteen ja energiatuntemukseen sekä henkilökohtaisen kokemusmaailman hyödyntämiseen, valmentavaa johtajuus- mallia soveltaen.

Sen arvot koostuvat hyvästä elämänlaadusta, oman / yrityksen arvomaailman tuntemisesta sekä arvojohtajuudesta.  Henkinen ja hengen johtaminen on avain kaikkiin elämän osa-alueet huomioon ottavaan elämäntapaan.  Valmennukset eivät ole pelkästään urapainotteisia tai yrityksen tulosta kasvattavia vaan ne kuuluvat yhtenä alueena kaikesta huomion kohteena olevasta.

Kristallijohtajat ottavat kaiken huomioon mikä oleellisesti voi vaikuttaa henkilön hyvinvointiin ja sosiaalisiin kontakteihin sekä työn tuomiin haasteisiin.

Kristallijohtajat- valmennus eli coaching antaa henkilölle / yritykselle eväitä juuri henkilökohtaiseen, yksilölliseen kehittymiseen, parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäen eri mahdollisuuksia juuri niihin tilanteisiin jotka kulloinkin ovat käsillä ja valmistaen uuteen muutokseen tarvittaessa.

Jos siis olet valmis tarttumaan oman elämäsi ja yrityksesi haastaviin tilanteisiin, itseäsi ja elämää rakastaen, sovi aika ensimmäiseen konsultointiin ja päätä sitten löytyykö luottamus valmentajaan sekä hänen taitoihinsa olla kanssakulkijanasi avaamassa ovia, joita et kenties ole huomannut tai joita jatkossa haluat avata, luoden korkean luovuuden parissa uusia innovatiivisia ratkaisuja eri tilanteisiin sekä hyödyntäen parhaita tutuksi tulleita keinoja optimaalisesti.

Kristallijohtajat tietävät myös ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin piiriin kuuluvan energiahoitojen tarpeellisuuden ja usein ne tulevat huomioiduksi valmennuksen aikana tavalla tai toisella. Siis fyysinen hyvinvointikin, väsymystilat, turhautumiset ja pelot ym. hoituvat osin tapaamisissa.

Tervetuloa tutustumaan ja tarvittaessa solmimaan vuosi – tai jatkuva sopimus Kristallijohtajat- valmennukseen, henkilökohtaisen- ja yrityksen visioiden parhaaksi.  
 

ASIAKASPALAUTTEITA VALMENNUKSISTA:   
 
" Isoja, uusia visioita ja tuloksellista toimintaa.."

" Kuinkahan olisin selvinnyt työyhteisön johtamisen haasteesta ilman valmennusta, kiitos siitä. "

" On tapahtunut valtava muutos parempaan yrityksen toiminta edellytysten paranemisessa ja omassa jaksamisessa."

"Voin nyt hyvin henkisesti ja fyysisesti sekä omat kykyni  ovat vahvistuneet niin, että voin auttaa jatkossa toisiakin muutoksessa".
 
"Kriisin keskeltä uuteen elämään vahvistuneena valmennuksen avulla – iloiten elämän lahjasta".
 
"Taloudellinen ajattelu tapani muuttui ja näen asiat nyt laajemmin – muutoinkin kun kovalla työn teolla voi  talous parantua, puhumattakaan elämän laadusta".
 
" En olisi tämä henkilö joka nyt olen, ellen olisi saanut vahvaa tukea ja puhdistavia energioita ja uusia ajatus- / toimintamalleja elämääni suuren ja yllättävän muutosmylläkän keskelle".

 
"Itseni arvostus kasvoi , uusien näköalojen ja toimintamallien kautta" 
 
"Kiltteydestä kipeä" parantui ja itsekunnioitus vahvistui niin, että oma voima sai luvan tulla esille.
Jne.

           
VALMENNUKSEN HYÖTY JA APU:
VALMENNUKSEN HYÖTY JA APU:
 
- Tukee päätösten eteenpäin viemisessä
 
- Laajentaa tietoisuutta ja näkemystä
 
- Turhien esteiden ja pelkojen poistamiseen käytäntöön viemisen edestä
 
- Mahdollisesti piilossa olevien esteiden esiintuominen ja niistä puhdistautuminen asiakasta ja hänen elämäänsä kunnioittaen 
 
- Saa itse käyttöön välineitä jolla voi tukea omaa ja toisten etenemistä