KRISTALLI,
Suomen enkeliakatemia- energiatyöskentelyn korkeakoulu ja kansainvälinen ketjuliiketoiminta
Hyvinvointia elämään energiasisustamisella sekä itsensä ja yrityksen tietoisemmalla johtamisella


 
             


 
   Etusivu      Asiantuntijakonsultaatiot
 
 
                

Kristalli- konsultaatiot
 
 
Antaa henkilölle paremmat mahdollisuudet tarkastella elämäänsä laajemmasta näkökulmasta käsin. 
Usein jo konsultaatiossa vapaudutaan turhista peloista ja mielen esteistä, valmiudet ottaa oma elämä paremmin haltuun vahvistuu. 
Yksittäinen konsultaatio on hyvä tapa saada selville miten palveluita tuottava yritys toimii ennen laajemman yhteistyön aloittamista.
 
 Kristallijohtajat- konsultaatiot
 
Nämä henkilöt toimivat usein toisten ihmisten ohjaamis- ja johtamistehtävissä.
 
He saavat laajempaa tietoisuutta siitä kuinka itse toimia parhaalla mahdollisella tavalla haastavissakin tilanteissa työyhteisöissä. Yrittäjät ja yritysjohto saa uusia näkökulmia toiminnan kehittämiseen ja monesti paremman taloudellisenkin menestyksen saamiseksi.
 
Näissä tilanteissa tarvitaan usein valmennusta sekä pitkäjänteistä sitoutumista ja suosittelemme Kristalli-valmennuksia
vuosisopimuksella käyttöön otettavaksi. 

 
  
 


Kristallisisustajat- konsultaatiot
 
On painottunut ympäristön ja tilan paremman käyttöönottamisen avuksi, viihtyisyyden luomisen ja 
energiatietoisuuden avulla.
Ensin tehdään tilanteen kartoitus ja mitä haluttaisiin tilassa muuttaa tai mitä tilalta odotetaan tulevaisuudessa.
Tämä on tärkeää ja jokainen konsultaatio on yksilöllinen sen vuoksi. 
 
Onko tarvetta saada parempaa ilmapiiriä aikaiseksi, yritystilojen saattaminen imagoa vastaavaksi tai sitten poistaa turvattomuuden tunteita jne? Tämän konsultaation avulla voidaan saada poistetuksi ikäviä muistoja, tai sitten voidaan vihkiä uusi koti käyttöön. 
 
Lisäksi tai vaihtoehtoisesti nämä ammattilaiset tekevät sisustussuunnitelmia ja somistuksia eri tiloihin.
 
Suosittelemme vuosisopimusta yrityksille, toimivuuden viihtyisyyden, kauneuden ja laadukkuuden ylläpitoon toimitiloissa
sekä visioiden ja menestymisen tueksi .
 
Katso myös sivustommemme: www.kristallisisustus.com
 
 
ASIAKASPALAUTTEITA TEHDYISTÄ KRISTALLISISUSTUS-KONSULTAATIOISTA:
 
 
" Sisustus on todella erilainen onnistuneesti, asunnossa on todella upeata asua"
 
"Erilainen kokonaisuus kuin koru, haluaisin heti muuttaa tänne"
 
"Yritystilassa yrittäjän innostus ja oman työn arvostus nousi sekä uusien innovointien eteenpäin vienti alkoi heti. Pidempi aikainen tavoitesuunnitelma selkiytyi. Asiakkaat pyrkivät sisään vaikka liike kiinni, haluten ehdottomasti juuri tietyn tuotteen"
 
"Itsetuntemus vahvistui ja omat toiveet ja tarpeet löytyivät sekä suunnitelmien eteneminen kohti uutta nopeutui"
 
"Energiatyöskentelyä apuna käytettyäni on löytynyt piileviä vaurioita rakennuksista jotka olisivat johtaneet myöhemmin suuriinkin remontteihin.
Remonttikulut hoituvatkin yllättäen vakuutuksien kautta joten taloudellinen hyöty asiakkaalle tämän vuoksi sekä terveellisempi asuminen"
 
"Yhteistyö sujuu paremmin"
 
"Ilmapiiri perheessä parani"
 
"Uudet hankkeet lähtivät käytäntöön vauhdikkaasti"
 
"Oman elämän arvostus kasvoi ja pelkotilat poistuivat. Turvallisuuden tunne lisääntyi"